Nosaltres aqui parlem català
Parlem català és la nostra llengua
Parlem català és la nostra vida
Es el ours esser, es el ours pa

Catalan Parliament, per te dir t'estimi
Catalan Parliament to collir the flor
Per esgrunar els anys d'aquest time that passed
Parlem català per riure i cantar

Per dir la tristor, tenim català
Per squid les penes, tenim català
Tenim català per cantar l'amor i per fer les festes, saltar i ballar
Alguns no voldrien aquest català

Arreu si podien el farien callar
Però per tant que facin
Juntarem les mans
I tots cantarem el semper endavant

At sota el cel blau del nostre país
Cantarem la pau, l'amor i l'encís
The love of the earth, the love of the Germans
I per tant que facin, serem Catalans

Jordi Barre

We here speak Catalan
We speak Catalan it is our language
We speak Catalan it's our life
It's our being, it's our bread

We speak Catalan to tell you I love you
We speak Catalan to pick the flower
To shell out the passing years
We speak Catalan to laugh and sing

To express sadness we have Catalan
To calm the pain we have Catalan
To say sadness we have Catalan
To calm the pain we have Catalan
We have Catalan to sing love and party, jump and dance
Some would not want this Catalan

Anywhere if they could they would shut him up
But they do too
We will join hands
And we'll all sing the always onward

Under the blue sky of our country
We'll sing of peace, love and charm
Love of the land, love of brothers
And that's what they do, we will be Catalan

Jordi Barre